• Regulamin

Regulamin bioplatformy
bioplatforma.pl


Spis treści
1. Postanowienia ogólne
2. Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu
3. Informacje techniczne
4. Oferta i cena towarów oraz koszty dostawy
5. Koszyk i system płatności
6. Składanie i realizacja zamówień
7. Opłaty i prowizje
8. Reklamacje
9. Dane osobowe i polityka prywatności
10. Postanowienia końcowe
 
1. Postanowienia ogólne
1.1. Przed rozpoczęciem procesu zakupów/korzystania z bioplatformy każdy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Warunkiem dokonania zakupów na bioplatformie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „akceptuję warunki regulaminu” przed złożeniem zamówienia. Sprzedający również zna i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
1.2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  https://bioplatforma.pl
1.3. Właścicielem sklepu internetowego bioplatforma.pl jest Zelda Sp. z o.o. z siedzibą Jacentów 84, 27-580 Sadowie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000921336, NIP: 8631706044, REGON: 389925073. Dostęp do sklepu możliwy jest za pośrednictwem platformy http://bioplatforma.pl/ Informacje na temat platformy http://
bioplatforma.pl /. Bioplatforma to platforma, która służy przede wszystkim sprzedaży, zawiera jednocześnie zakładki dotyczące prezentacji firm/oferentów, prezentacji wartości firm oraz ich produktów, obsługi klienta, budowania świadomości marki, wprowadzonych nowości produktowych, informacje o prowadzonych promocjach, przedstawieniu sieci sprzedaży hurtowej, sprzedaży produktów.
1.4. Sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedawców za pośrednictwem hurtowni internetowej, zwanego dalej Hurtownia Bioplatforma, na rzecz firm posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób prawnych, zwanych dalej „Klientami”. Dostęp do serwisu możliwy jest za pomocą platformy www.bioplatforma.pl
1.5. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego bioplatforma.pl, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Zelda, Sprzedających i użytkowników platformy.


2. Słownik pojęć na potrzeby niniejszego regulaminu
2.1. Sklep – platforma sprzedażowa bioplatforma.pl sprzedająca towary wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, właścicielem której jest Zelda Sp. z o.o. z siedzibą Jacentów 84, 27-580 Sadowie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000921336, NIP: 8631706044, REGON: 389925073; Administratorem platformy jest Zelda Sp. z o.o.
2.2. Administrator – Zelda Sp. z o.o. Administrator posiada następujące uprawnienia:
* 2.2.1. dodawanie, edycja, usuwanie kont użytkowników, członków klastra – dostawców oraz kupujących,
* 2.2.2. moderacja użytkowników, zmiana haseł,
* 2.2.3. zarządzanie publiczną bazą wiedzy,
* 2.2.4. zarządzanie elementami strony internetowej – w tym stronami statycznymi i innymi elementami, jak np. banery, boksy z dodatkowymi informacjami,
* 2.2.5. moderacja wprowadzonych do systemu informacji przez użytkowników,
2.3. Regulamin – niniejszy dokument;
2.4. Towar – produkty oferowane do zakupu w Hurtowni;
2.5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia;
2.7. Klient – osoba prawna dokonująca zakupów na platformie. Użytkownik może sam utworzyć swoje konto poprzez rejestrację w serwisie; konto może również zostać utworzone przez administratora. Użytkownik nie ma możliwości zarządzania jakąkolwiek treścią na stronie. Oprócz dokonywania zakupów użytkownik może przeglądać platformę, edytować swój profil (w tym dane adresowe), mieć wgląd do wszystkich swoich zakupów na platformie oraz korzystać z formularza reklamacyjnego;
2.8. Użytkownik niezalogowany (Gość) – rodzaj użytkownika, który może jedynie przeglądać zawartość portalu; jest to konto ograniczone, bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji w treść strony i bez udziału w rozwoju całego portalu oraz robienia zakupów;
2.9. Sprzedający – użytkownik platformy mający możliwość zarządzania portfelem swoich towarów, oferowania ich do sprzedaży, zarządzania bazą wiedzy w obrębie swojego profilu oraz wielu innych związanych ze swoim kontem. Użytkownik chcący zarejestrować się na platformie jako Sprzedający sam może utworzyć swoje konto poprzez rejestrację w serwisie; konto może zostać również utworzone przez administratora systemu.
2.10. Zamówienie – dyspozycja zakupu towaru/towarów złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2.11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia umożliwiające porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poczta elektroniczna;
2.12. Konto Klienta (Kupującego) – baza danych zawierających informacje o Kliencie służące do realizacji składanych zamówień, dane kontaktowe, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień. Podczas rejestracji użytkownik podaje adres e-mail oraz hasło, a pozostałe dane użytkownik uzupełnia podczas edycji swojego konta. Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji przypomnienia/resetu hasła, może też zmienić hasło oraz edytować swoje dane;
2.13. Konto Sprzedającego – podczas rejestracji użytkownik podaje adres e-mail oraz hasło, a ponadto pola związane z danymi firmy, tj. dane adresowe, NIP. Dostawca musi posiadać numer konta bankowego. Sprzedający ma możliwość skorzystania z funkcji przypomnienia/resetu hasła, może też zmienić hasło oraz edytować swoje dane. W celu uzyskania przez nowo zarejestrowanego Sprzedającego dostępu do wszystkich funkcji portalu, konto Sprzedającego podlega akceptacji przez administratora;
2.14. Przelew elektroniczny – płatność dokonana przez Klienta z konta bankowego;


3. Informacje techniczne;
3.1. Administratorem sklepu jest Zelda Sp. z o.o. z siedzibą Jacentów 84, 27-580 Sadowie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000921336, NIP: 8631706044, REGON: 389925073
3.2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bioplatforma.pl, telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-16.00 pod nr telefonu: +48 600 50 50 10.
3.3. Sklep oferuje następujący rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną: Sklep internetowy.
3.4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie.


4. Oferta i cena towarów oraz koszty dostawy;
4.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Polski wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
4.2. Na stronie Sklepu internetowego bioplatforma.pl Sprzedający przedstawia opisy oraz zdjęcia oferowanych produktów w możliwie najdokładniejszy sposób i w możliwie najwyższym stopniu przedstawiając ich rzeczywisty wygląd. Sprzedający podaje następujące podstawowe informacje o produkcie: nazwa produktu, cena netto, stawka VAT dla produktu, opis skrócony i pełny produktu, minimalna ilość wymagana, aby zamówienie mogło być zrealizowane (aby można było dodać produkt do koszyka), status produktu (aktywny/nieaktywny), stan magazynowy (dostępny/brak). Sprzedający zarządza produktami prezentowanymi w platformie, prowadzi sprzedaż produktów za pomocą platformy. Prezentowane produkty
przyporządkowane są do kategorii, którymi zarządza administrator tak, aby platforma działała spójnie i aby wyszukiwanie produktów było łatwe i szybkie. Każdy produkt może przynależeć dokładnie do jednej kategorii.
4.3. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie mógł dopasować swoich produktów do kategorii wprowadzonych w Sklepie – może zgłosić administratorowi prośbę dodania nowej kategorii w systemie.
4.4. Wszystkie ceny w ofercie Sklepu podane są netto w złotych polskich i kwotą podatku VAT.
W całym Sklepie ceny zawsze wyświetlane są jako ceny przed zastosowaniem rabatu. Rabaty udzielane są na poziomie koszyka. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i jest ceną towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i kosztu transportu znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wskazane zmiany będą miały zastosowanie jedynie do zamówień złożonych już po ich wprowadzeniu.
4.5. Oferty promocyjne i rabaty co do zasady nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi
inaczej, szczegóły realizacji ofert promocyjnych określają odrębne regulaminy.
4.6. Koszt dostawy Towarów jest liczony odrębnie dla Towarów od każdego Sprzedającego. W związku z powyższym możliwa jest finalizacja transakcji jednorazowo tylko od jednego Sprzedającego. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Towarów od więcej niż jednego Sprzedającego, dla finalizacji wszystkich zakupów od wszystkich sprzedających konieczna jest finalizacja zakupu odrębnie dla każdego Sprzedającego. Po finalizacji zakupu od pierwszego Sprzedającego Klient powinien przejść do finalizacji zakupu od kolejnego Sprzedającego. Jeśli w koszyku znajdują się produkty różnych Sprzedających, system poinformuje o tym fakcie Klienta. 
4.7. Klient dokonuje płatności za ceny zamówionych towarów oraz za koszty dostawy
przelewem elektronicznym za pośrednictwem centrum rozliczeniowego.


5. Koszyk i system płatności
5.1. Kupujący dokonuje płatności za cały koszyk z konta bankowego on-line za pośrednictwem centrum rozliczeniowego. Przelew wykonany przez Kupującego zostaje przelany na konto systemu płatności. Następnie, środki zostają rozdzielone i przelane na rachunki bankowe należące do poszczególnych Sprzedających, z potrąceniem prowizji Sklepu. Klient otrzymuje jedno potwierdzenie mailowe dokonania płatności.
5.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
5.3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
5.4. Zwrot środków na kartę płatniczą klienta: w przypadku wystąpienia koniecznosci zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedajacy dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5.5. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą: czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności czyli od dnia uznaniana rachunkubankowym Sprzedawcy.


6. Składanie i realizacja zamówień
6.1. Każdy Sprzedający ustala własny limit zakupu produktów. Kupujący zostanie poinformowany (na widoku koszyka) o brakującym limicie u danego Sprzedającego.
6.2. Zawarcie umowy może zostać zrealizowane przez złożenie zamówienia na stronie https://www.bioplatforma.pl/. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać następujących czynności:
1. dokonać wyboru produktów oraz adresu dostawy (adres dostawy i faktury/dokumentu mogą być różne),
2. podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail). Kupujący obowiązany jest do podania prawidłowych i pełnych danych osobowych,
3. założyć konto Klienta (Kupującego), o ile nie zostało już wcześniej założone,
4. zatwierdzić zamówienie, co odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „wyślij zamówienie” i w następstwie czego wysłana zostaje na adres e-mail Kupującego wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy,
5. po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty ceny za towary oraz kosztów dostawy zgodnie z cennikiem dostawy.
6. do każdego zamówionego Towaru Sprzedający dołącza fakturę VAT.
7. dostawy towaru realizowane są na terytorium całego kraju pod adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
8. w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy i odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem, przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo,


7. Opłaty i prowizje
7.1. Usługi świadczone przez bioplatforma.pl są odpłatne.
7.2. Wysokość opłaty wynosi 5% brutto wygenerowanego przez Sprzedającego obrotu brutto w okresie rozliczeniowym, jednak nie mniej niż 99 zł netto co stanowi opłatę w cyklu rozliczeniowym.
7.3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
7.4. Opłaty rozliczane są na podstawie faktur VAT wystawianych Sprzedającemu na podstawie danych podanych przez Sprzedającego w serwisie i płacone za pośrednictwem systemu płatności. Sprzedający otrzymuje na swój rachunek bankowy kwotę wartości towaru, pomniejszoną o prowizję portalu bioplatforma.pl.
7.5. Podmiotem odpowiedzialnym za wystawianie faktur VAT i pobieranie prowizji jest administrator portalu.


8. Reklamacje i możliwość odstąpienia od umowy
8.1. Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sprzedającego o istniejących wadach pisemnie, mailowo na biuro@bioplatforma.pl, lub w innej formie nie budzącej wątpliwości. Reklamacje Klient może złożyć również do wiadomości Organizatora, a Organizator dołoży staranności, aby reklamacja była rozpatrzona rzetelnie i terminowo.
8.2. Zgłoszenie reklamacji powinno również zawierać: dane Klienta, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłane pismo zawierające ustosunkowanie się do reklamacji, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądanie Klienta w przedmiocie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji. Jednocześnie Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sprzedającego wadliwy towar na adres Sprzedającego ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dowód zakupu.
* 8.2.2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
8.3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.4. Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z wadliwym towarem, rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej reklamacji. O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sprzedający zawiadomi Klienta zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.
8.5. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem firmy, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.


9. Dane osobowe i polityka prywatności Ochrona Danych Osobowych RODO
9.1. Administratorem danych osobowych Klientów i Sprzedających podanych przez Klientów i Sprzedających przy rejestracji, składaniu zamówienia, oferowaniu produktów do sprzedaży, jest Zelda Sp. z o.o. z siedzibą Jacentów 84, 27-580 Sadowie, zarejestrowana pod numerem KRS 0000921336, NIP: 8631706044, REGON: 389925073
9.2. Dane osobowe Klientów i Sprzedających zbierane są przez administratora – zgodnie z wolą Klientów i Sprzedających – w celu należytego wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, a w przypadku Sprzedających również w celu należytej prezentacji firm i ich produktów.
9.3. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Jednakże w związku z realizowaniem dostaw towarów przesyłką kurierską, Sprzedający przekazuje dane adresowe podmiotom biorącym udział w realizacji złożonego zamówienia celem dostarczenia Klientowi zamówionego towaru, tj. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego.
9.4. Zarówno Klient, jak i Sprzedający, mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. Żądanie w tym przedmiocie może zostać złożone pisemnie na adres Zelda Sp. z o.o. Jacentów 84 , 27-580 Sadowie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu na adres: biuro@bioplatforma.pl .
9.5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie określonych w niniejszym Regulaminie danych osobowych koniecznych do zawarcia Umowy będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tej Umowy.
9.6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupującego podane w formularzu rejestracyjnym/zamówieniowym w celach marketingowych. Nadto Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu oraz Sprzedających za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej.
9.7. Platforma wykorzystuje pliki typu cookies (tak zwane „ciasteczka”). Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zawierają informacje, które to są zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika Sklepu, tj. na komputerze, telefonie, lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się ze Sklepem Internetowym. Zapisane informacje możliwe są do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te gromadzą dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a głównym ich celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dopasowania stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań indywidulanego Użytkownika (tzw. personalizacja), aby monitorować aktywność na stronach
Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Użytkownika.
9.8. Pliki cookies są używane przez Sklep za zgodą Użytkownika, która może być przez niego wyrażona poprzez właściwe ustawienia oprogramowania, przede wszystkim przeglądarki internetowej, zainstalowanego na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zasobów Sklepu Internetowego. Użytkownik Sklepu Internetowego może także ograniczyć albo wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce. W tym celu Użytkownik ustawi swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, za pomocą którego przegląda zawartość Sklepu Internetowego.
Powyższe ograniczenia stosowania plików cookies mogą spowodować, że Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści strony Sklepu Internetowego oraz mogą utrudniać funkcjonalność niektórych opcji dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
9.9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.


10. Postanowienia końcowe
10.1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, w szczególności związanych ze zmianą przepisów prawa, zmianą sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W sytuacji gdyby zmiana Regulaminu powodowała wprowadzenie jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższenie obecnych, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. Nadto Sklep podaje, że zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sklep na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
10.2. Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121).
10.4. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sklepu lub Sprzedających jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.
10.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
10.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

Autor: bioplatforma.pl                      utworzono: 18.08.2020

  • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.